Mötesbeslut från församlingsrådets sammanträde den 14.01.2015

1. Församlingsrådet har valt Stig Nyberg till vice ordförande för församlingsrådet för perioden 2015-2016.

2. Till ordförande för direktionen för bistånd, diakoni och mission har valts Margareta Puiras. Till ordinarie ledamöter har valts Pia Blomqvist-Schrey, Sylva Heerman, Stig Nyberg och Guy Sundström. Till deras personliga suppleanter i nämnd ordning Tanja Eriksson, Gunilla Heinonen, Karl von Smitten och Ole Hindrén.
Till församlingsrådets representant utsågs Ringa Sandelin.

3.Till ordförande för direktionen för arbetet bland barn, familj och ungdom har valts Rita Lindholm-Wirtanen. Till ordinarie ledamöter har valts Rabbe Kajander, Camilla Hellbom, Mona Böhme och Lasse Lindqvist. Till deras personliga suppleanter i nämnd ordning Mikael Metsämäki, Camilla Forsström, Tua Lindqvist och Carl-Gustav Måsa.
Till församlingsrådets representant utsågs Johanna Wasström.

(15.1.2015)
_________