Under den två veckor långa kandidatnomineringen den 7-20.10 anmäldes fem flickor som nu är kandidater i omröstningen om vem som blir Ekenäs lucia 2019.

Här är årets kandidatbukett!
Klicka på bilden för bättre läsbarhet.

LuciaRstning2019Webb1

Det går att rösta på kandidaterna i olika butiker, banker och i Ekenäs församlingshem, pastorskansli och kyrka. Röstningen avslutas söndag 24.11. 

Alla intäkter från luciainsamlingen går till församlingens julhjälp. Hjälpen delas ut på hela församlingens område och stöder både barn, ungdomar och vuxna. I fjol inbringade insamlingen ca 5000 €.

Ekenäsnejdens svenska församling är sedan hösten 2015 arrangör för luciaverksamheten i Ekenäs.

 

Boka ett luciabesök

Ekenäs Lucia kan bokas för uppdrag på institutioner, arbetsplatser och föreningsjulfester (ej privata fester) under tiden 13.12.2019 - trettondag.  Luciaföräldrarna Kristina & Håkan Lindroos tar emot bokningar från och med november per telefon; 044-755 3610.

 

Luciakröning

Ekenäs lucia 2019 kröns traditionsenligt torsdagen den 13.12 kl. 18 i Ekenäs kyrka. Fjolårslucia Alicie Äbb medverkar genom att fästa luciasmycket kring lucias hals.

 

Avslutning

Lucias sista framträdande sker på trettondagen i samband med hela församlingens julfest som ordnas kl. 16 i Ekenäs församlingshem, Larssonsvägen 1.i