Arrangören Ekenäsnejdens svenska församling tackar lucia Maja Lundin och hennes tre luciatärnor Ellinor Blomqvist, Emilia Lindh och Ingrid Burgmann för deras insats under luciasäsongen.

Lucia är den som får bära ljuskronan men även tärnornas roll är viktig. Tillsammans kommer de med ljus, värme och framtidshopp till små och stora i vår mörka decembertid.

 

TACK till luciaföräldrarna Kristina och Håkan Lindroos som handhaft bokningar och sett till att allt det praktiska förlöpt enligt planer.

TACK även till Monica Henriksson som övat tillsammans med luciaflickorna och planerat programmet till kröningskonserten.

TACK till sponsorerna Fotofabriken, Flora och Fauna samt till alla bidragsgivare.

 

Luciaflickorna2017