Den tre veckor långa luciaomröstningen i Ekenäs är avslutad och rösterna räknade. Under röstningsperioden hann 785 personer ge sin röst. Flest röster fick kandidat nummer 2, Alice Äbb, 16, som därmed är vald till Ekenäs Lucia 2018.

02 Abb Alice web

Foto: Fotofabriken

Tillsammans med sina två luciatärnor Saga Erlin och Isabelle Hällfors kommer lucia att sprida ljus och glädje bland Ekenäsbor i alla åldrar, vid föreningsjulfester, i daghem och i vårdenheter.

Luciainsamlingen, som löpt jämsides med röstningen och som stöder julhjälpen i Ekenäsnejdens svenska församling fortsätter under hela luciasäsongen fram till avslutningen i Ekenäs församlingshem på trettondagen den 6 januari kl. 16.

 

Luciakröning 

Lucia kröns traditionsenligt torsdagen den 13.12 kl. 18 i Ekenäs kyrka av kyrkoherde Anders Lindström, som håller kröningstalet och överräcker luciasmycket, som formgetts vid Axxell/guldsmidesutbildningen. Vid kröningskonserten medverkar, förutom lucia med tärnor, barnkörerna Primo och Secondo samt Ungdomskören och några cellister under Monica Henrikssons ledning. Monica Henriksson har också fungerar som sångledare för luciaföljet.

 

Boka lucia 

Det är nu möjligt för föreningar, institutioner och företag i Ekenäs att boka luciaföljet för uppdrag som utförs under tiden 13.12.2017 - 5.1.2018. Bokningar tas emot per telefon på numret 044-755 3610.

 

Donationer

Donationer till luciainsamlingen för julhjälp på församlingens område kan betalas in på

Mottagare: Raseborgskyrkliga samfällighet
Kontonummer: FI17 5549 6610 0002 87
Meddelande: Ekenäs lucia 2018/julhjälp