Ledig ungdomsarbetsledartjänst

En ungdomsarbetsledartjänst är ledig att sökas senast 04.01.2019 kl. 16.00.

Vi erbjuder dig ett omväxlande församlingsarbete i en dynamisk och innovativ arbetsgemenskap. Tjänsten är en tillsvidareanställning och tillträds så snabbt som möjligt eller enligt överenskommelse.

Kompetenskraven är examen för kyrklig ungdomsarbetsledare eller motsvarande kompetens, YH eller högre. Även en person med gedigen arbetserfarenhet från arbetsområdet beaktas. Vid besättandet av tjänsten beaktas följande kriterier: god samarbetsförmåga samt förmåga att utveckla arbetet bland barn och familjer i sektorn och på församlingens område. För skötsel av uppdraget bör den som väljs till tjänsten omfatta församlingens mål. Medlemskap i Finlands ev.luth. kyrka är en grundläggande förutsättning.
Ungdomsarbetsledarenen ingår i arbetssektorn för arbetet bland barn, familjer och ungdomar.

På tjänsten tillämpas en 6 månaders prövotid. Arbetsspråket är svenska.
Lön enligt kravgrupp 502 vid full behörighet.
Läkarintyg bör företes innan tjänsten tillträds.

Närmare uppgifter om tjänsten ges av kyrkoherde Anders Lindström, tfn 0400-527488.

Skicka din ansökan jämte bilagor till:
Ekenäsnejdens svenska församling/
Församlingsrådet
PB 68
10601 Ekenäs

Märke: Ungdomsarbetsledare

Senast 04.1.2019 kl. 16.00 vill vi ha din ansökan.


Ledig kantorstjänst

En B-kantorstjänst är ledig att sökas senast 04.01.2019 kl 16.00.

Vi erbjuder dig ett omväxlande församlingsarbete i en dynamisk och innovativ arbetsgemenskap. Tjänsten är en tillsvidareanställning och tillträds tidigast i februari 2019 eller enligt överenskommelse.

Den formella behörigheten för tjänsten är minst B-kantorsexamen. Förmåga till arbete i team samt en förmåga att utveckla samverkan med andra musikaktörer på församlingens område är egenskaper vi söker hos vår nya kantor. Omfattandet av församlingens mål och vision är en grundförutsättning för att handha kantorsuppgiften, likaså medlemskap i Finlands ev.luth. kyrka.
B-kantorn ingår i arbetssektorn för präster (4) och kantorer (3).

På tjänsten tillämpas en 6 månaders prövotid. Arbetsspråket är svenska
Lön enligt kravgrupp 601 vid full behörighet.
Läkarintyg bör företes innan tjänsten tillträds.

Närmare uppgifter om tjänsten ges av kyrkoherde Anders Lindström, tfn 0400-527488.

Skicka din ansökan jämte bilagor till:
Ekenäsnejdens svenska församling/
Församlingsrådet
PB 68
10601 Ekenäs

Märke: Kantor

Senast 04.1.2019 kl. 16.00 vill vi ha din ansökan.