TREDJE SÖNDAGEN I ADVENT - 16.12
Bered väg för konungen

Högmässa kl. 10 i Ekenäs kyrka, Cleve, Hätönen.

De vackraste julsångerna sö kl. 16 i Snappertuna kyrka, Yliportimo, Nygård.
Kollekt för FMS.

”Tid för jul” – konsert kl. 16 i Bromarvs kyrka, Susann Sonntag med familj.
Fritt inträde, arr. i samarb. med Sparbanksstiftelsen i Bromarv.

Cajornas julkonsert kl. 18 i Ekenäs kyrka, dir. S. Selenius, T. Granroth och Finlands lucia medv.
Fritt inträde, program 10€ till förmån för luciainsamlingen & församlingens julhjälp.


FJÄRDE SÖNDAGEN I ADVENT - 23.12
Herrens födelse är nära

Högmässa kl. 10 i Ekenäs kyrka, Cleve, Hätönen.

De vackraste julsångerna  kl. 16 i Furuborg/Skogby. Allsång och andakt, Cleve, Yliportimo, Nygård.


JUL

Julaftonen må 24.12

 • Ekenäs kyrka:
  - kl. 13 Nallejulbön för de yngsta barnens familjer
  - kl. 14 Familjejulbön
  - kl. 15 Julbön
  - kl. 17 Julbön
 • Snappertuna kyrka: Julbön kl. 15
 • Tenala kyrka: Julbön kl. 15
 • Bromarvs kyrka: Julbön kl. 16.30

Juldagen ti 25.12

- kl. 06 Julotta i Ekenäs kyrka
- kl. 06 Julotta i Tenala kyrka
- kl. 08 Julotta i Bromarvs kyrka
- kl. 08 Julotta i Snappertuna kyrka

Annandag jul on 26.12

- kl. 10 Högmässa i Ekenäs kyrka


FÖRSTA SÖNDAGEN EFTER JUL -  30.12
Den heliga familjen

Högmässa kl. 10 i Ekenäs kyrka, Westerholm, Hätönen.

De vackraste julsångerna kl. 17 i Bromarvs kyrka. Kören Stora fröjden, dir. Åsa Westerlund, Anne Hätönen, organist.
Kollekt för FMS.


NYÅRSDAGEN - 1.1.2019
I Jesu namn

Högmässa kl. 10 i Tenala kyrka, Westerholm, Lindroos. 


TRETTONDAG - 6.1
Jesus, världens ljus

Gudstjänst kl. 16 i Ekenäs församlingshem, Lindström, Yliportimo m.fl.
Efter gudstjänsten firar vi hela församlingens julfest med lekfullt program, servering och Ekenäs lucia med tärnor som ger sitt sista framträdande för säsongen.


FAKTA
om kyrkoårets alla sön- och helgdagar hittar du i kyrkoårskalendern genom att klicka här...


NÅGRA ORD OM gudstjänsten i Ekenäsnejden hittar du genom att klicka här...

Se även veckoannonsen...


AKTUELLA KONSERTER
Info i händelsekalendern här...
Konserter kan sökas både per ort eller per datum.

Se konsertaffischer på sidan Anslagstavlan