Fastetiden

14.2 - 31.3.2018

 

FÖRSTA SÖNDAGEN I FASTAN

Högmässa sö 18.2:
Kl. 10 Ekenäs kyrka, Lindström, Burgmann.
Kl. 12 Bromarvs kyrka, Tenhonen, Burgmann.

Önskesångskonsert sö 18.2 kl. 16 i Tenala kyrka med efterföljande vänkaffe i förs.hemmet. Tenala - Bromarv kyrkokör, Yvonne Kevin, Olav Söderström, Lindroos (körledning), Lindström (andakt). Till förmån för Gemensamt Ansvar.

 

ANDRA SÖNDAGEN I FASTAN

Högmässa/gudstjänst sö 25.2
Kl. 10 Ekenäs kyrka, Storbacka, Nygård.
Kl. 10 Tenala kyrka, Westerholm, Burgmann.
Kl. 12 Snappertuna kyrka, Storbacka, Nygård. Kyrkkaffe.
Kl. 12 Bromarvs kyrka GDT, Westerholm, Burgmann. Ansvarslunch direkt efter gudstjänsten. Älggryta, kaffe och dopp för 10 € vuxna och 4 €/barn (4-15 år). Reservera matbiljett hos en konfirmand eller ring pastorskansliet 019-2411060 senast må 19.2.

 

TREDJE SÖNDAGEN I FASTAN

Högmässa/andakt sö 4.3
Kl. 10 Ekenäs kyrka, Cleve, Nygård.
Kl. 12 Tenala församlingshem AND. Westerholm, Lindroos. Ansvarslunch direkt efter andakten. Älggryta, kaffe och dopp för 10 € vuxna och 4 €/barn (4-15 år). Reservera matbiljett hos en konfirmand eller ring pastorskansliet 019-2411060 senast må 26.2.

 


FAKTA
om kyrkoårets alla sön- och helgdagar hittar du i kyrkoårskalendern genom att klicka här...


 NÅGRA ORD OM gudstjänsten i Ekenäsnejden hittar du genom att klicka här...

Se även veckoannonsen...


 AKTUELLA KONSERTER
Info i händelsekalendern här...
Konserter kan sökas både per ort eller per datum.

Se konsertaffischer på sidan Anslagstavlan