UPPBROTTETS SÖNDAG
Vaka!

Gudstjänster sö 17.11:
kl. 10 i Ekenäs kyrka, högmässa, M. Puiras, Wikström, Aittola.
kl. 10 i Tenala kyrka, högmässa, Westerholm, Lindroos.
kl. 12 i Bromarvs kyrka, gudstjänst, Westerholm, Lindroos.
kl. 16 i Snappertuna kyrka, musikandakt, M.Puiras, Nygård.


DOMSÖNDAGEN
Kristus, Herre över allting

Gudstjänster sö 24.11:
kl. 10 i Ekenäs kyrka, Yliportimo, Aittola.
kl. 18 i Ekenäs kyrka, Lindström, Nygård. Stenmässa, en meditativ gudstjänst.  


FÖRSTA SÖNDAGEN I ADVENT
Din konung kommer i ödmjukhet

Gudstjänster sö 1.12:
kl. 10 i Ekenäs kyrka, adventsmässa med små och stora, Lindström, Yliportimo, Edman, Nygård, Lupander, Nylund, Wikström, Österberg.
kl. 10 i Tenala kyrka, högmässa, Westerholm, Lindroos, sånggrupp medverkar.
kl. 12 i Bromarvs kyrka, högmässa, Westerholm, Lindroos, Suvi Gräsbeck medverkar.
kl. 13 i Snappertuna kyrka, gudstjänst, Yliportimo, Nygård, kyrkokören medverkar.


FAKTA
om kyrkoårets alla sön- och helgdagar hittar du i kyrkoårskalendern genom att klicka här...


NÅGRA ORD OM gudstjänsten i Ekenäsnejden hittar du genom att klicka här...

Se även veckoannonsen...


AKTUELLA KONSERTER
Info i händelsekalendern här...
Konserter kan sökas både per ort eller per datum.

Se konsertaffischer på sidan Anslagstavlan