ANDRA SÖNDAGEN FÖRE FASTETIDEN
Sexagesima
Sådden av Guds ord

Högmässa sö 24.2:
Kl. 10 i Ekenäs kyrka, Lindström, Cleve, Aittola.
Kl. 12 i Bromarvs kyrka, Lindström, Storbacka.
Kl. 12 i Snappertuna kyrka, Cleve, Aittola.


FASTLAGSSÖNDAGEN
Esto mihi
Guds kärleks offerväg

Högmässa/stenmässa sö 3.3: 
Kl. 10 i Ekenäs kyrka, Yliportimo, Aittola 
Kl. 18 i Ekenäs kyrka. Stenmässa – stillhetens, eftertankens, bönens och gemenskapens gudstjänst med nattvard, Lindström, Storbacka. 


FÖRSTA SÖNDAGEN I FASTAN
Invocavit
Jesus segrar över frestelserna

Högmässa/kvällsmässa sö 10.3:
Kl. 10 i Ekenäs kyrka, Westerholm, Storbacka. Vinterskriftskolans konfirmation.
Kl. 10 i Tenala kyrka, Yliportimo, Nygård.
Kl. 12 i Bromarvs kyrka, Yliportimo, Nygård.
Kl. 18 i Snappertuna kyrka. Kvällsmässa, Westerholm, Storbacka. Veteranernas årsmöte med kyrkkaffe efteråt.


FAKTA
om kyrkoårets alla sön- och helgdagar hittar du i kyrkoårskalendern genom att klicka här...


NÅGRA ORD OM gudstjänsten i Ekenäsnejden hittar du genom att klicka här...

Se även veckoannonsen...


AKTUELLA KONSERTER
Info i händelsekalendern här...
Konserter kan sökas både per ort eller per datum.

Se konsertaffischer på sidan Anslagstavlan