TREDJE SÖNDAGEN EFTER TRETTONDAGEN
Jesus väcker tro

Gudstjänster sö 26.1:
kl. 10 i Ekenäs kyrka, högmässa, Lindström, Yliportimo, Nygård.
kl. 12 i Bromarvs kyrka, högmässa, Yliportimo, Lindroos.
kl. 16 i Snappertuna kyrka, musikandakt, Edman, Aittola. Amazing Grace - psalmmeditation, vi bjuder på bekanta angloamerikanska psalmer och pianoarrangemang kring dem.


KYNDELSMÄSSODAGEN
Kristus, utstrålningen av Guds härlighet

Gudstjänster söndag 2.2:
kl. 10 i Tenala kyrka, högmässa, Edman, Lindroos. Obs. Ingen högmässa i Ekenäs kl. 10!
kl. 16 i Ekenäs kyrka, stenmässa, Lindström, Nygård. En meditativ gudstjänst.
kl. 16 i Bromarvs kyrka, musikandakt, Edman, Lindroos. Musik i dur.


TREDJE SÖNDAGEN FÖRE FASTETIDEN
Den oförtjänta nåden

Gudstjänster sö 9.2:
kl. 10 i Ekenäs kyrka, familjekyrka, Nylund, Yliportimo, Lindroos.
kl. 12 i Snappertuna kyrka, högmässa, Yliportimo, Nygård.


ANDRA SÖNDAGEN FÖRE FASTETIDEN
Sådden av Guds ord

Gudstjänster sö 16.2:
kl. 10 i Ekenäs kyrka, högmässa, Edman, Österberg, Aittola.
kl. 12 i Bromarvs kyrka, högmässa, Westerholm, Aittola.
kl. 18 i Tenala kyrka, kvällsmässa, Westerholm, Lindroos


FASTLAGSSÖNDAGEN
Guds kärleks offerväg

Gudstjänster sö 23.2:
kl. 10 i Ekenäs kyrka, högmässa, M. Puiras, Aittola.
kl. 12 i Snappertuna kyrka, högmässa, M. Puiras, Nygård.


FAKTA
om kyrkoårets alla sön- och helgdagar hittar du i kyrkoårskalendern genom att klicka här...


NÅGRA ORD OM gudstjänsten i Ekenäsnejden hittar du genom att klicka här...

Se även veckoannonsen...


AKTUELLA KONSERTER
Info i händelsekalendern här...
Konserter kan sökas både per ort eller per datum.

Se konsertaffischer på sidan Anslagstavlan