Pask2019A4ny

Andakter i stilla veckan må 15.4, ti 16.4, on 17.4 kl. 19.30 i Ekenäs kyrka, Cleve, Storbacka.

Barnens påskkyrka: ti 16.4 kl. 9 och 9.45 i Ekenäs kyrka, on 17.4 kl. 9 i Tenala kyrka och Snappertuna kyrka, to 18.4 kl. 8.30 i Bromarvs kyrka.

Skärtorsdagsmässa 18.4
Kl. 18 i Bromarvs kyrka, Westerholm, Aittola.
Kl. 18 i Snappertuna kyrka, Yliportimo, Nygård.
Kl. 19.30 i Ekenäs kyrka, Lindström, Cleve, Storbacka.
Kl. 20 i Tenala kyrka, Westerholm, Aittola.

Långfredagsgudstjänst 19.4:
Kl. 10 i Ekenäs kyrka, Lindström, Nygård, Wikström, kören.
Kl. 10 i Tenala kyrka, Westerholm, Aittola, kören.
Kl. 12 i Snappertuna kyrka, Lindström, Nygård, Wikström, kören.
Kl. 12 i Bromarvs kyrka, Westerholm, Aittola, kören.

Långfredagskonsert fr 19.4 kl. 19 i Ekenäs kyrka. Västnyländska kammarkören med solister, dir. Niels Burgmann. Heinrich Schütz: ”Die Sieben Worte Jesu Christi am Kreuz”. Fritt inträde, program 15€.

Påsknattsmässa 20.4:
Kl. 23 i Ekenäs kyrka, Lindström, Aittola, Wikström, sångkvartett.

Påskdagshögmässa sö 21.4:
Kl. 10 i Ekenäs kyrka, Cleve, Storbacka, Nygård, kören.
Kl. 10 i Tenala kyrka, Yliportimo, Aittola, kören.
Kl. 12 i Snappertuna kyrka, Cleve, Storbacka, Nygård, kören.
Kl. 12 i Bromarvs kyrka, Yliportimo, Aittola, kören.

Annandag påsk – kvällsmässa må 22.4:
Kl. 18 i Ekenäs kyrka, Yliportimo, Nygård.


FÖRSTA SÖNDAGEN EFTER PÅSK
Quasimodogeniti
Uppståndelsens vittnen

Gudstjänster sö 28.4:
kl. 10 i Ekenäs kyrka. Högmässa, Cleve, Nygård.
Kl. 16 i Snappertuna kyrka. Scoutgudstjänst, Westerholm, Nygård.
Kl. 18 i Bromarvs kyrka. Kvällsmässa, Cleve, Nygård.


FAKTA
om kyrkoårets alla sön- och helgdagar hittar du i kyrkoårskalendern genom att klicka här...


NÅGRA ORD OM gudstjänsten i Ekenäsnejden hittar du genom att klicka här...

Se även veckoannonsen...


AKTUELLA KONSERTER
Info i händelsekalendern här...
Konserter kan sökas både per ort eller per datum.

Se konsertaffischer på sidan Anslagstavlan