Video

FastekalendernjpgPasktid2020


OBSERVERA!

I enlighet med statsrådets och biskoparnas anvisningar begränsas verksamheten på grund av coronaviruset på följande sätt t.o.m. 13.5.2020:

  • Församlingen sänder en videobandad gudstjänst från sin huvudkyrka (Ekenäs kyrka) varje sön- och helgdag kl. 10 med enbart förrättande personal närvarande. Gudstjänsten är inte öppen för besökare men nås respektive dag via församlingens webbplats startsida (länk till startsidan).
    Ekenäs kyrka hålls öppen för bön och enskilt samtal/enskild nattvard söndagar kl. 10-12, dock alltid med högst 10 personer närvarande. Se extra öppethållning under stilla veckan och påsken i separat anslag om påsktiden i Ekenäsnejden.
    De övriga kyrkorna
    hålls öppna för bön och enskilt samtal/enskild nattvard under tidigare planerade gudstjänsttider (se MIL1/2020 & händelsekalendern på webbplatsen), dock alltid med högst 10 personer närvarande.
  • Videoandakter för vuxna sänds kl. 18 måndag-torsdag och lördag i stilla veckan. Videoandakter för barn och unga sänds en eller flera dagar i veckan.

Påsktid i Ekenäsnejden

Följ med våra videobandade gudstjänster och andakter i påsktid. Gudstjänsterna och andakterna är inte öppna för besökare men nås via församlingens webbplats det angivna klockslaget. (Länk till startsidan: www.ekenasnejdensforsamling.fi )

Må 6.4  Stilla måndagens ANDAKT kl. 18
Ti   7.4  Stilla tisdagens ANDAKT kl. 18
On 8.4  Stilla onsdagens ANDAKT kl. 18
To  9.4  Skärtorsdagens ANDAKT  kl. 18
Fr 10.4 Långfredagens stilla GUDSTJÄNST kl. 10
Lö 11.4 Stilla lördagens ANDAKT kl. 18

Påsken:
Sö  12.4 Påskdagens FESTGUDSTJÄNST kl. 10
Må 13.4 Påskannandagens GUDSTJÄNST kl. 10


Öppethållningen i våra kyrkor för stillhet, bön och ljuständning samt enskilt samtal och nattvard med en präst:
Ekenäs kyrka:
Varje söndag och långfredagen kl. 10-12, måndag - torsdag i stilla veckan kl. 19.30-20.30 (lördag stängt), annandag påsk kl. 18-19.

Tenala kyrka:
Palmsöndagen 5.4 kl. 10-11, skärtorsdagen 9.4 kl. 20-21, långfredagen 10.4 kl. 10-11 och påskdagen 12.4 kl. 10-11.

Snappertuna kyrka:

Palmsöndangen 5.4 kl. 12-13, skärtorsdagen 9.4 kl. 18-19, långfredagen 10.4 kl. 12-13 och påskdagen 12.4 kl. 12-13.

Bromarvs kyrka:
Skärtorsdagen 9.4 kl. 18-19, långfredagen 10.4 kl. 12-13 och påskdagen 12.4 kl. 12-13.


FAKTA
om kyrkoårets alla sön- och helgdagar hittar du i kyrkoårskalendern genom att klicka här...


NÅGRA ORD OM gudstjänsten i Ekenäsnejden hittar du genom att klicka här...

Se även veckoannonsen...


AKTUELLA KONSERTER
Info i händelsekalendern här...
Konserter kan sökas både per ort eller per datum.

Se konsertaffischer på sidan Anslagstavlan