Församlingen vidtar åtgärder och ändrar sina rutiner på grund av coronaviruset

Som en konsekvens av covid-19:s spridning i vårt land samt för att försöka bromsa epidemin har statsrådet den 12.3 kommit med anvisningar och restriktioner (vilka skärptes ytterligare 30.3) för landets invånare och kommunerna. Kyrkostyrelsen har uppmanat stiften och församlingarna i vårt land att avstå från att ordna samlingar som inte är nödvändiga för att församlingarna skall kunna sköta lagstadgade uppgifter.

I Ekenäsnejdens svenska församling har vi vidtagit åtgärder och följer med situationen. Vi följer statsrådets och THL:s (Institutet för hälsa och välfärd) instruktioner och uppdaterar våra verksamhetssätt efter behov. Vi uppdaterar vår information när det sker en förändring.

 

Tillsvidare (fram till och med den 13.5, uppdateras efter behov) handlar vi på följande sätt:

 • Församlingen sänder en videobandad gudstjänst från sin huvudkyrka (Ekenäs kyrka) varje sön- och helgdag kl. 10 med enbart förrättande personal närvarande. Under stilla veckan sänds videobandade andakter kl. 18 måndag-torsdag och lördag. Gudstjänster och andakter är inte öppna för besökare men kan ses via församlingens webbplats (länk till webbplatsens startsida).
  Ekenäs kyrka hålls öppen för stillhet, bön, ljuständning och enskilt samtal/enskild nattvard varje söndag och långfredagen kl. 10-12, måndag-torsdag i stilla veckan kl. 19.30-20.30 (lördag stängt), annandag påsk kl. 18-19, med högst 10 personer närvarande på samma gång.
  De övriga kyrkorna hålls öppna en timme för bön och enskilt samtal för högst 10 personer underföljande tider:  

  Tenala kyrka
  5.4 kl. 10 | 9.4 kl. 20 | 10.4 kl. 10 | 12.4 kl. 10 | 26.4 kl. 10 | 3.5 kl. 18
  Snappertuna kyrka
  5.4 kl. 12 | 9.4 kl. 18 | 10.4 kl. 12 | 12.4 kl. 12 | 19.4 kl. 12 | 10.5 kl. 12
  Bromarvs kyrka
  9.4 kl. 18 | 10.4 kl. 12 |12.4 kl. 12 | 26.4 kl. 12 | 10.5 kl. 12

Alla tidigare annonserade samlingar eller evenemang/konserter som enligt planerna skulle gå av stapeln innan den 13.5 utgår. Vi uppdaterar informationen vid förändringar. Följ med veckoannonsen i tidningen Etelä-Uusimaa samt på webbplatsen:

https://www.ekenasnejdensforsamling.fi/aktuellt/veckoannonsen

https://www.ekenasnejdensforsamling.fi/kom-med/musik/konserter


Pastorskansliet i Ekenäs

Pastorskansliet är öppet vardagar kl. 9-13 enbart för telefonbetjäning, tfn 019-2411060. Tidsbeställning för alla besök, kanslipersonalen informerar.
E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 

Observera att betjäningspunkten i Tenala hålls stängd.

 

Personalen

 • vidtar största försiktighet och följer noggrant säkerhetsanvisningarna: inte ta i hand, tvätta händerna noggrant och desinficera, använda engångshandskar om situationen det kräver. Desinfektionsmedel finns i våra lokaler.
 • följer även med sin egen hälsa. Telefon- och e-postkontakt är att föredra framom direktkontakt om det är möjligt.

 

Vi ber dig som besökare i pastorskansliet, vid enskilt samtal eller förrättning att respektera följande:

 • Besök inte om du har förkylningssymptom, använd telefonkontakt
 • Undvik besök om du är över 70 år. Försök undvika direktkontakt med andra personer i den mån det är möjligt
 • Om du har rest i ett riskområde stannar du hemma de två följande veckorna för att inte sprida smitta, även om du själv är symptomfri
 • Hosta eller nys alltid i ärmen eller i en näsduk som direkt slängs bort
 • Tvätta händerna ofta och grundligt med tvål och vatten (30 sek rekommenderas)

Med dessa säkerhets- och solidaritetsåtgärder strävar vi efter att minska smittorisken – i omsorg om alla människor i vårt samhälle men särskilt om dem som tillhör riskgrupper.

 

Om du behöver någon som lyssnar

Tveka inte att ta kontakt med våra präster, gärna per telefon eller e-post, och övrig personal som stöder och hjälper ifall du känner ångest eller behöver hjälp. Prästerna är tillgängliga för enskild nattvard och samtal.

Länk till anställda i Ekenäsnejdens församling

Kyrkans samtalstjänst har öppet varje kväll kl. 20-23 på numret 0400 22 11 90. Samtalsavgiften är vanlig lokal- eller mobilsamtalsavgift. Du kan också ta kontakt via chat.

Länk till kyrkans samtalstjänst, webbsidan

 

(13.3.2020)
Uppdaterat senaste gång 3.4 kl. 10.26.