Åtgärder med anledning av coronapandemin

Som en konsekvens av coronavirusets spridning i vårt land, och för att försöka bromsa epidemin har statsrådet den 12.3.2020 kommit med anvisningar och restriktioner (vilka skärptes ytterligare den 30.3) för landets invånare och kommunerna. Kyrkostyrelsen har uppmanat stiften och församlingarna i vårt land att avstå från att ordna samlingar som inte är nödvändiga för att församlingarna skall kunna sköta lagstadgade uppgifter. Dessa anvisningar gäller till och med den 31.5 varefter nya anvisningar träder i kraft.

Den 4.5 gav statsrådet nya rekommendationer som träder i kraft från och med den 1.6. Den 5.5 kom även landets biskopar med anvisningar gällande gudstjänster och lägerverksamhet.

I Ekenäsnejdens svenska församling följer vi statsrådets och THL:s (Institutet för hälsa och välfärd) instruktioner och biskoparnas anvisningar. Vi uppdaterar våra verksamhetssätt efter behov och informerar när det sker en förändring.

Tillsvidare (fram till och med den 31.5) handlar vi på följande sätt:

 • Församlingen sänder en videobandad gudstjänst från sin huvudkyrka (Ekenäs kyrka) varje sön- och helgdag kl. 10 med enbart förrättande personal närvarande. Gudstjänster och andakter är inte öppna för besökare men kan ses via församlingens webbplats (länk till webbplatsens startsida).
  Ekenäs kyrka hålls öppen för stillhet, bön, ljuständning och enskilt samtal/enskild nattvard varje söndag kl. 10-12 med högst 10 personer närvarande på samma gång.

Från och med den 1.6 kan gudstjänst med nattvard firas, dock med högst 50 personer närvarande på samma gång (beroende på kyrkans storlek). Rådande föreskrifter om hygien och säkerhetsavstånd följs.

 • Förrättningar sköts, dock med högst 10 personer närvarande. I enlighet med biskoparnas rekommendation (30.3) bör jordfästningar i mån av möjlighet hållas utomhus. Personer över 70 år förpliktas att inte delta utan undvika kontakt med andra personer i den mån det är möjligt.

Från och med den 1.6 kan förrättningar hållas med högst 30-50 personer närvarande (beroende på platsen). Personer över 70 år ombeds följa anvisningarna att inte delta.

 • Minnesstunder och dopfester kan för närvarande inte ordnas i församlingens lokaler. Anhöriga ombeds tänka över ifall minnesstunder och dopfester kan skjutas upp till en senare tidpunkt.

Från och med den 1.6 kan minnesstunder och dopfester ordnas igen i församlingens lokaler, dock med högst 25-50 personer närvarande (beroende på platsen). Säkerhetsanvisningarna bör följas.

 • Eftermiddagshemmet för skolbarn hålls stängt från den 18.3 och öppnas igen om skolorna återgår till vanlig undervisning efter den 13.5.

Från och med den 14.5 återgår skoleleverna till närundervisning i skolorna och eftermiddagshemmet öppnas igen.

 • Församlingens besök på institutioner inhiberas, undantaget akuta besök för patienter i slutskedet av livet.
 • All klubb- och caféverksamhet för barn, familjer och unga är inställd.

Från och med den 1.6 kan verksamhet för barn, familjer och unga ordnas: läger, sommarklubb. Säkerhetsanvisningarna om avstånd och hygien bör följas.

 • All krets- och körverksamhet för vuxna, pensionärer och åldringar är inställd tillsvidare.
 • Alla sammankomster såsom diakoniluncher, luncher är inställda tillsvidare.
 • Alla möten mellan fler än 10 personer är inställda.

Från och med den 1.6 kan samlingar och möten för högst 50 närvarande personer ordnas. Säkerhetsanvisningarna om avstånd och hygien bör följas.

 • Fynda secondhand håller öppnar igen den 11.6 (tisdagar & lördagar).
 • Alla kyrkokonserter är inställda.

Från och med den 1.6 kan mindre konserter och musiktillställningar ordnas för högst 50 närvarande personer. Säkerhetsanvisningarna om avstånd och hygien bör följas.

 • Matbankerna i Ekenäs och Tenala håller dörrarna stängda. I stället har ersättande diakonihjälp till barnfamiljer och behövande satts in. Den öppna diakonimottagningen är stängd men kontakt med personalen fås per e-post eller tfn: 040-5729510 (Carita Englund), 040-8396733 (Carola Lupander) och 044-7553604 (Marjo Kurvinen), Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. .

Vi uppdaterar informationen vid förändringar. Följ med veckoannonsen i tidningen Etelä-Uusimaa samt på webbplatsen:

https://www.ekenasnejdensforsamling.fi/aktuellt/veckoannonsen

https://www.ekenasnejdensforsamling.fi/kom-med/musik/konserter


Pastorskansliet i Ekenäs

Pastorskansliet betjänar per telefon alla vardagar kl. 9-13 på numret 019-2411060. Tidsbeställning för alla personbesök. Kanslipersonalen informerar.
E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 

Observera att betjäningspunkten i Tenala hålls stängd.

 

Personalen

 • vidtar största försiktighet och följer noggrant säkerhetsanvisningarna: inte ta i hand, tvätta händerna noggrant och desinficera, använda engångshandskar om situationen det kräver. Desinfektionsmedel finns i våra lokaler.
 • följer även med sin egen hälsa. Telefon- och e-postkontakt är att föredra framom direktkontakt om det är möjligt.

 

Vi ber dig som besökare i pastorskansliet, vid enskilt samtal eller förrättning att respektera följande:

 • Besök inte om du har förkylningssymptom, använd telefonkontakt
 • Undvik besök om du är över 70 år. Försök undvika direktkontakt med andra personer i den mån det är möjligt
 • Om du har rest i ett riskområde stannar du hemma de två följande veckorna för att inte sprida smitta, även om du själv är symptomfri
 • Hosta eller nys alltid i ärmen eller i en näsduk som direkt slängs bort
 • Tvätta händerna ofta och grundligt med tvål och vatten (30 sek rekommenderas)

Med dessa säkerhets- och solidaritetsåtgärder strävar vi efter att minska smittorisken – i omsorg om alla människor i vårt samhälle men särskilt om dem som tillhör riskgrupper.

 

Om du behöver någon som lyssnar

Tveka inte att ta kontakt med våra präster, gärna per telefon eller e-post, och övrig personal som stöder och hjälper ifall du känner ångest eller behöver hjälp. Prästerna är tillgängliga för enskild nattvard och samtal.

Länk till anställda i Ekenäsnejdens församling

Kyrkans samtalstjänst har öppet varje kväll kl. 20-23 på numret 0400 22 11 90. Samtalsavgiften är vanlig lokal- eller mobilsamtalsavgift. Du kan också ta kontakt via chat.

Länk till kyrkans samtalstjänst, webbsidan

 

(13.3.2020)
Uppdaterat senaste gång 14.5.2020 kl. 14.05.