Kommande evenemang

Det finns 101 kommande evenemang - Sida 1 / 2
 

21
sep
2017
Klubbar

Dagklubb för 3-6 åringar

Plats: Ekenäs
Dagklubb för 3-6 åringar torsdagar kl. 9-12 i Ekenäs församlingshem
21
sep
2017
Evenemang

Tenala-Bromarv matbank

Plats: Tenala
Tenala-Bromarv matbank Matbanken är ett samarbete mellan ekenäsnejdens svenska församling, Sale och [...]
21
sep
2017
Klubbar

Klubbar för skolbarn

Plats: Västerby
Klubb för skolbarn i Västerby skola torsdgar kl. 18-19
21
sep
2017
Körer

Snappertunakören

Plats: Snappertuna
Snappertunakören torsdagar kl. 19-21 i Snappertuna församlingshem. Ledare: Anders Storbacka[...]
22
sep
2017
Kretsar

Droppen

Plats: Österby
Droppen i Österby församlingshem fredagar kl. 9.30-11.30
22
sep
2017
Klubbar

lek- och rörelseklubb

Plats: Bromarv
Lek- och rörelseklubb i Bromarv skola för skolbarn, fredagar kl. 12.20-13.20
23
sep
2017
Evenemang

Gemensam bön

Plats: Ekenäs
Gemensam bön kl. 9.30 i Ekenäs församlingshem
24
sep
2017
Gudstjänster

Högmässa

Plats: Ekenäs
Ekenäs kyrka kl. 10
24
sep
2017
Gudstjänster

Nallegudstjänst

Plats: Tenala
Nallegudstjänst kl. 12 i Tenala kyrka
24
sep
2017
Evenemang

Prosteriets missionsdag

Plats: Ekenäs
Prosteriets missionsdag 24.9 kl. 12-15 i Pojo kyrka och församlingshem. Hör dig för om eventuell [...]
24
sep
2017
Gudstjänster

Nallegudstjänst

Plats: Snappertuna
Snappertuna kyrka kl. 14 Nallegudstjänst
24
sep
2017
Gudstjänster

Nallegudstjänst

Plats: Ekenäs
Ekenäs kyrka kl. 16 Nallegudstjänst
24
sep
2017
Gudstjänster

Kvällsmässa

Plats: Bromarv
Bromarvs kyrka kl. 18
25
sep
2017
Klubbar

Dagklubb 4-6 åringar

Plats: Ekenäs
Dagklubb för 4-6 åringar måndagar kl. 9-12 i Ekenäs församlingshem
25
sep
2017
Kretsar

Diakoni- och missionskrets

Plats: Ekenäs
Diakoni- och missionskretsen samlas i Ekenäs församlingshem måndagar kl. 13. Vi syr ihop [...]
25
sep
2017
Kretsar

Kenya-missionskretsen

Plats: Ekenäs
Kenya-missionskretsen i Ekenäs församlingshem måndagar kl. 15 Kontaktperson: Ing-Maj Wikström [...]
25
sep
2017
Klubbar

Klubbar för skolbarn

Plats: Ekenäs
Klubb för skolbarn i Ekenäs församlingshem, klubbutrymmet måndagar kl. 18-19[...]
26
sep
2017
Kretsar

Familjecaféer

Plats: Tenala
Familjecafé i Tenala församlingshem tisdgar kl. 9.30-12.30
26
sep
2017
Kretsar

Familjecafé

Plats: Snappertuna
Familjecafé i Snappertuna prästgård tisdagar kl. 9.30-11.30
26
sep
2017
Kretsar

Missionskretsen

Plats: Tenala
Missionskretsen träffas varannan tisdag i Tenala församlingshem, nedre våningen kl. 13-15. [...]
26
sep
2017
Klubbar

Klubbar för skolbarn

Plats: Österby
Klubb för skolbarn i Österby församlingshem tisdagar kl. 18-19
26
sep
2017
Körer

Tenala-Bromarvs kyrkokör

Plats: Tenala
Tenala-Bromarv kyrkokör Tisdagar kl. 18.30 i Tenala församlingshem (udda veckor) och i Bromarvs [...]
27
sep
2017
Kretsar

Drop-In

Plats: Ekenäs
Drop-In i Ekenäs församlingshem onsdagar kl. 9.30-11.30
27
sep
2017
Evenemang

Jubilarfest

Plats: Ekenäs
Jubilarfest 27.9 kl. 13 i Ekenäs församlingshem Till festen inbjuds alla församlingsmedlemmar i [...]
27
sep
2017
Klubbar

Klubb för skolbarn

Plats: Tenala
Klubb för skolbarn i Tenala församlingshem onsdagar kl. 15-16
27
sep
2017
Kretsar

Bokslukarna

Plats: Ekenäs
Bokslukarna - öppen läsecirkel med livsåskådningsinriktning samlas i Ekenäs [...]
27
sep
2017
Evenemang

Familjekvällar

Plats: Ekenäs
Familjekväll i Ekenäs församlingshem kl. 17.30-19.30 Sista onsdagen i månaden samlas vi till [...]
27
sep
2017
Klubbar

Ungdomskvällar

Plats: Ekenäs
Ungdomskvällar i Kulan onsdagar kl. 18-22 med program kl. 19
27
sep
2017
Körer

Ekenäs kyrkokör

Plats: Ekenäs
Ekenäs kyrkokör onsdagar kl. 18.30-20 i Ekenäs församlingshem. Ledare: Anders Storbacka[...]
27
sep
2017
Klubbar

Ungdomskvällar

Plats: Tenala
Ungdomskvällar onsdagar kl. 18.30-21 i Downstairs
27
sep
2017
Gudstjänster

Ung kyrka

Plats: Tenala
Ung kyrka i Tenala kyrka kl. 18.30
28
sep
2017
Kretsar

Församlingens förbönsgrupp

Plats: Ekenäs
Församlingens förbönsgrupp samlas varannan torsdag kl. 10 för att be för olika [...]
28
sep
2017
Evenemang

Öppet hus

Plats: Tenala
Öppet hus i Tenala församlingshem varannan torsdag kl. 10-12. Välkommen in till vårt [...]
28
sep
2017
Kretsar

På djupet

Plats: Ekenäs
På djupet - bibeldiskussionsgrupp i Ekenäs församlingshem, i regel sista torsdagen i [...]
01
okt
2017
Gudstjänster

Högmässa

Plats: Ekenäs
Ekenäs kyrka kl. 10 Kyrkokören medverkar
01
okt
2017
Evenemang

Skördejippo

Plats: Snappertuna
Hela församlingens skördejippo söndag 1.10 kl. 12-15 i Snappertuna Program i Kyrkan kl. 12 [...]
01
okt
2017
Gudstjänster

Skördeandakt

Plats: Snappertuna
Snappertuna kyrka kl. 12 skördeandakt samt skördejippo
02
okt
2017
Kretsar

Kyrkobröderna

Plats: Ekenäs
Kyrkobröderna i Ekenäs församlingshem en måndag i månaden kl. 18 Kontaktperson: Hans [...]
03
okt
2017
Kretsar

Missionskretsen

Plats: Tenala
Missionskretsen i Tenala församlingshem, nedre våningen varannan tisdag kl. 13-15. Vi dricker [...]
03
okt
2017
Kretsar

Solkransen

Plats: Ekenäs
Solkransen - grupp för kvinnor i Kulan (ungdomsutrymmet under pastorskansliet) jämna veckors [...]
03
okt
2017
Körer

Tenala-Bromarv kyrkokör

Plats: Bromarv
Tenala-Bromarv kyrkokör Tisdagar kl. 19 i Bromarvs församlingshem (jämna veckor) och i Tenala [...]
04
okt
2017
Evenemang

Onsdagslunch

Plats: Ekenäs
Onsdagslunch De invanda tisdagsluncherna har flyttat till anan veckodag och därmed också bytt namn. [...]
04
okt
2017
Kretsar

Pensionärsträff

Plats: Bromarv
Pensionärsträff i Bromarvs församlingshem kl. 13.30  
04
okt
2017
Evenemang

Jubilarfest

Plats: Bromarv
Jubilarfest 4.10 kl. 13.30 i Bromarvs församlingshem   Till festen inbjuds alla församlingsmedlemmar i [...]
04
okt
2017
Evenemang

Allsångsstunder

Plats: Ekenäs
Allsångsstunder Vi träffas första onsdagen i månaden kl. 17.30 i Ekenäs [...]
08
okt
2017
Gudstjänster

Högmässa

Plats: Ekenäs
Ekenäs kyrka kl. 10
08
okt
2017
Gudstjänster

Gudstjänst

Plats: Bromarv
Bromarvs kyrka kl. 12 "De äldres söndag"
08
okt
2017
Evenemang

De äldres dag

Plats: Bromarv
Söndag 8.10 kl. 12 i Bromarvs kyrka, varerfter församlingen bjuder på mat och kaffe i [...]
08
okt
2017
Gudstjänster

Kvällsmässa

Plats: Tenala
Tenala kyrka kl. 18
09
okt
2017
Kretsar

Bönekväll

Plats: Tenala
Bönekväll i församlingshemmet, nedre våningen (ingång via diakonikansliet) en [...]
12
okt
2017
Kretsar

Dagträff

Plats: Snappertuna
Dagträff i Snappertuna församlingshem kl. 13.30 Tema: Minnesproblem- när söka hjälp? [...]
12
okt
2017
Evenemang

Församlingsträffar

Plats: Tenala
Församlingsträff torsdag 12.10 kl. 18 hemma hos Gunnel Holmström, Listerbyvägen 13. Vi [...]
15
okt
2017
Gudstjänster

Högmässa

Plats: Ekenäs
Ekenäs kyrka kl. 10
15
okt
2017
Gudstjänster

Högmässa

Plats: Ekenäs
Ekenäs kyrka kl. 10
15
okt
2017
Gudstjänster

Gudstjänst

Plats: Tenala
Tenala kyrka kl. 12 "De äldres söndag"
15
okt
2017
Gudstjänster

Gudstjänst

Plats: Snappertuna
Snappertuna kyrka kl. 12
15
okt
2017
Evenemang

De äldres dag

Plats: Tenala
De äldres dag söndag 15.10 kl. 12 i Tenala kyrka, varefter Tenala marthaförening bjuder [...]
15
okt
2017
Konserter

Raseborgs kyrkosångskrets höstkonsert i Ingå

Plats: Ekenäs
Raseborgs kyrkosångskrets höstkonsert i Ingå kyrka 15.10 kl. 16
15
okt
2017
Gudstjänster

Kvällsmässa

Plats: Bromarv
Bromarvs kyrka kl. 18
18
okt
2017
Kretsar

Dagträff med lunch

Plats: Ekenäs
Dagträff med lunch i Ekenäs församlingshem kl 12. Lunchavgift 8 €   Tema: Aktuellt från [...]
18
okt
2017
Kretsar

Pensionärsträff

Plats: Tenala
Pensionärsträff i Tenala församlingshem kl. 14 Tema: Orglar i Västnyland Gäst: Anders [...]
22
okt
2017
Gudstjänster

Musikandakt

Plats: Bromarv
Bromarvs kyrka kl. 16. Musikandakt
22
okt
2017
Gudstjänster

Högmässa

Plats: Ekenäs
Ekenäs kyrka kl. 10
22
okt
2017
Konserter

Musikandakt

Plats: Bromarv
Bromarvs kyrka kl. 16 Musikandakt
22
okt
2017
Konserter

Orgelbarock från Italien

Plats: Snappertuna
Snappertuna kyrka kl. 18 Orgelbarock från Italien Anders Storbacka, orgel Ann-Sofi Storbacka, andakt och musikalisk [...]
22
okt
2017
Gudstjänster

Musikandakt

Plats: Snappertuna
Snappertuna kyrka kl. 18 musikandakt
25
okt
2017
Evenemang

Jubilarfest

Plats: Tenala
Jubilarfest 25.10 kl. 13 i Tenala församlingshem Till festen inbjuds alla församlingsmedlemmar i [...]
29
okt
2017
Gudstjänster

Högmässa

Plats: Ekenäs
Ekenäs kyrka kl. 10
29
okt
2017
Konserter

Musikandakt

Plats: Tenala
Tenala kyrka kl. 18 Musikandakt
29
okt
2017
Gudstjänster

Musikandakt

Plats: Tenala
Tenala kyrka kl. 18 musikandakt
01
nov
2017
Kretsar

Pensionärsträff

Plats: Bromarv
Pensionärsträff i Bromarvs församlingshem kl. 13.30 Tema: Finlands presidenter i 100 år [...]
04
nov
2017
Gudstjänster

Högmässa

Plats: Ekenäs
Ekenäs kyrka kl. 10 Allhelgona - ljuständning för de församlingsmedlemmar som avlidit under [...]
04
nov
2017
Gudstjänster

Högmässa

Plats: Tenala
Tenala kyrka kl. 10 Allhelgona - ljuständning för de församlingsmedlemmar som avlidit under tiden [...]
04
nov
2017
Gudstjänster

Högmässa

Plats: Bromarv
Bromarvs kyrka kl. 12 Allhelgona - ljuständning för de församlingsmedlemmar som avlidit under tiden [...]
04
nov
2017
Gudstjänster

Högmässa

Plats: Snappertuna
Snappertuna kyrka kl. 16 Allhelgona - ljuständning för de församlingsmedlemmar som avlidit under [...]
04
nov
2017
Konserter

Guiseppe Verdi - Requiem

Plats: Ekenäs
Ekenäs kyrka kl. 18 Guiseppe Verdi - Requiem Västnyländska kammarkören, Den akademiske kor [...]
05
nov
2017
Gudstjänster

Högmässa

Plats: Ekenäs
Ekenäs kyrka kl. 10
08
nov
2017
Evenemang

Missionskretsens köttsoppa

Plats: Tenala
Missionskretsens köttsoppa 8.11 kl. 11-13 i Tenala församlingshem. Missionskretsens köttsopppa [...]
09
nov
2017
Kretsar

Dagträff

Plats: Snappertuna
Dagträff i Snappertuna församlingshem kl. 13.30 Tema: Finlands presidenter i 100 år Gäst: [...]
12
nov
2017
Gudstjänster

Högmässa

Plats: Ekenäs
Ekenäs kyrka kl. 10 Litterär mässa med predikan av journalisten Camilla Lindberg.[...]
12
nov
2017
Gudstjänster

Gudstjänst

Plats: Bromarv
Bromarvs kyrka kl. 12
12
nov
2017
Gudstjänster

Högmässa

Plats: Snappertuna
Snappertuna kyrka kl. 12
12
nov
2017
Gudstjänster

Kvällsmässa

Plats: Tenala
Tenala kyrka kl. 18
15
nov
2017
Kretsar

Dagträff med lunch

Plats: Ekenäs
Dagträff med lunch i Ekenäs församlingshem kl. 12. Lunchavgift 8 € Tema: Finlands presidenter [...]
15
nov
2017
Kretsar

Pensionärsträff

Plats: Tenala
Pensionärsträff i Tenala församlingshem kl. 14 Tema: Finlands presidenter i 100 år Gäst: [...]
16
nov
2017
Evenemang

Församlingsträff

Plats: Bromarv
Församlingsträff torsdag 16.11 kl. 18 hemma hos Karita coh Per Lindgård, Bromarvvägen [...]
17
nov
2017
Konserter

Oratoriet "Skymning, gryning - att stiga ut ur krigets skugga"

Plats: Ekenäs
Ekenäs kyrka kl. 17 och kl. 19 Oratoriet "Skymning, gryning - att stiga ut ur krigets skugga" Musik: Thomas [...]
19
nov
2017
Gudstjänster

Högmässa

Plats: Ekenäs
Ekenäs kyrka kl. 10
19
nov
2017
Gudstjänster

Familjegudstjänst

Plats: Snappertuna
Familjegudstjänst i Snappertuna kyrka kl. 12
19
nov
2017
Gudstjänster

Familjegustjänst

Plats: Tenala
Familjegudstjänst i Tenala kyrka kl. 14
19
nov
2017
Gudstjänster

Familjegudstjänst

Plats: Tenala
Tenala kyrka kl. 14
19
nov
2017
Gudstjänster

Familjegudstjänst

Plats: Ekenäs
Ekenäs kyrka kl. 16
20
nov
2017
Evenemang

10-fest

Plats: Tenala
Måndagen den 20.11 kl. 18 i Tenala församlingshem - 10-fest för alla tioåringar i [...]
22
nov
2017
Gudstjänster

Ung kyrka

Plats: Tenala
Tenala kyrka kl. 18.30
26
nov
2017
Gudstjänster

Högmässa

Plats: Ekenäs
Ekenäs kyrka kl. 10
26
nov
2017
Gudstjänster

Högmässa

Plats: Bromarv
Bromarvs kyrka kl. 12
02
dec
2017
Evenemang

Basar

Plats: Ekenäs
Basar lördag 2.12 kl. 11-13 i Ekenäs församlingshem. Vi säljer hemlagade söta och salta [...]
03
dec
2017
Gudstjänster

Högmässa

Plats: Ekenäs
Ekenäs kyrka kl. 10 Diakoniarbetarna Ritva Mieronkoski och Gunilla Lindvik välsignas till tjänst i [...]
03
dec
2017
Gudstjänster

Högmässa

Plats: Tenala
Tenala kyrka kl. 10