MED DIN HJÄLP STÖDER VI BARNS & UNGAS SKOLGÅNG

 

Årets insamling öppnas söndagen den 3 februari i samband med mässor och gudstjänster i vårt land. I Ekenäsnejden sker det i:

  • Familjekyrkan kl. 10 i Tenala kyrka
  • Gudstjänsten kl. 12 i Bromarvs kyrka
  • Stenmässan kl. 16 i Ekenäs kyrka 

 

Insamlingsmålen 2019

Antalet fattiga barn i Finland ökar. Enligt den nyaste statistiken över inkomstfördelningen från år 2016 hörde 10,2 procent av barnen till låginkomsthushåll. Detta innebär 110 000 barn. Samtidigt har de mindre bemedlade barnfamiljernas ställning försämrats till följd av exempelvis nedskärningar i och frysningar av olika sociala förmåner.

För många unga riskerar drömyrket förbi just en dröm om familjen inte har råd med de kostnader som studierna medför, såsom dator, läroböcker eller de verktyg och redskap som behövs för yrkesstudier.

I världens värst drabbade katastrofområden har många barn och unga förlorat nästan allt som är välbekant och tryggt när de blivit tvungna att fly undan naturkatastrofer och konflikter. Framtiden ser hopplös ut och ens egen betydelse i världen är höljd i dimma när man blir tvungen att avbryta skolgången.

Utbildning är viktigt för den samhälleliga utvecklingen och för att minska ojämlikhet. I synnerhet i utsatta länder och katastrofområden skapar utbildning framtidstro och står för stabilitet i vardagen.

Medlen från insamlingen Gemensamt Ansvar 2019 används i Finland för att stöda mindre bemedlade barns och ungas studier, till exempel genom att hjälpa till med anskaffningen av avgiftsbelagda studiematerial.

I världens katastrofområden används intäkterna från insamlingen för att producera kvalitativ utbildning för barn och unga. Trygga skolbyggnader och utbildade lärare hjälper barnen att återhämta sig efter traumatiska erfarenheter, att anpassa sig till en ny livssituation och att lära sig olika färdigheter som är livsviktiga med tanke på framtiden.


VAD ÄR GEMENSAMT ANSVAR?
Insamlingen Gemensamt Ansvar är en folkrörelse för kärleken till nästan. Den är den evangelisk-lutherska kyrkans årliga storinsamling, som hjälper nödställda människor i Finland och i utvecklingsländerna utan att se till etnicitet, religion eller politisk övertygelse.

Insamlingen pågår hela året men koncentreras i huvudsak till februari - april.

INSAMLINGSKOSTNADERNA
Följande organisationer ser till att hjälpen når fram:
Kyrkans Utlandshjälp (60 % av insamlingsintäkterna)
Kyrkans diakonifond och lokalförsamlingarnas diakoniarbete (bägge 20 % av insamlingsintäkterna


Gemensamt Ansvar i Ekenäsnejden

Välkommen till våra evenemang!
Intäkterna går till insamlingen.

 

Välgörenhetskonsert
Lördag 9.2 kl. 18
Ekenäs kyrka

Studentkören Pedavoces
dir. Maria Timoshenko

Västnyländska Kammarkören
dir. Niels Burgmann.

Fritt inträde, kollekt

 

Kaffekonsert på Alla hjärtans dag
14.2 kl. 18.30
Ekenäs församlingshem

Stora Fröjden
dir. Å.Westerlund

Lotteri, inträde 7 €

 

"Ny Bach i Bromarv"
Musikandakt
17.2 kl. 16
Bromarvs kyrka

Anders Storbacka, orgel
Ann-Sofi Storbacka, andakt, pres.

Kollekt

 

Lunch och andakt
3.3 kl. 12
Tenala församlingshem

Lunchbiljett 10/4 €
Anmälning senast 22.2

 

Ärtsoppa på fastlagstisdagen
5.3 kl. 11-13
Tenala församlingshem

Lotteri, 5 €/sopportion

 

Allsångskonsert
17.3 kl. 16
Snappertuna kyrka

Furahakören, dir. Fiona Chow
Pia Nygård

Kollekt

 

Konsert
Lördag 30.3 kl. 18 i Ekenäs kyrka

Ekenäs Manskör
Anders Lindström, andakt

Fritt inträde. Kollekt för Gemensamt Ansvar.
Arrangeras i samarb. med Ekenäs Manskör.

 

Familjekväll med uteaktiviteter
24.4 kl. 17.30
Ekenäs församlingshem

Servering 2 €/person

 

"Så ska det låta på Tenalavis"
25.4 kl. 19
Tenala församlingshem

Lekfull, musikalisk lagtävling med Thomas Lundin som programledare och Thomas Enroth vid flygeln

Servering, inträde 15/5 €


GA-evenemangen finns även i händelsekalendern