Församlingsval hålls tredje söndagen i november enligt beslut i Kyrkomötet i november 2017. Församlingsval förrättas således söndagen den 18 november 2018. I valet  väljs medlemmar till församlingsrådet i Ekenäsnejdens svenska församling och till Raseborgs kyrkliga samfällighets gemensamma kyrkofullmäktige.

 

Kandidatuppställningen avslutas 17.9.2018.

Förhandsröstningen kommer att inledas tisdagen den 6 november och avslutas lördagen den 10 november.

Valnämndens medlemmars, valförrättares och valbiträdens behörighetskrav har skärpts från och med kommande val. En bestämmelse om att kandidater och närstående till kandidater inte kan ställa upp som medlemmar i valnämnden eller fungera som valförrättare och valbiträden har fogadats till kyrkolagen och valordningen.

Lagändringen träder i kraft efter fastställelse av riksdagen. 

 

Här hittar du utförlig information om valet:

www.forsamlingsvalet.fi/

Navi - inflytelsegruppen för unga vuxna